Personalutbildning / Kick-off

Musik som verktyg för att ge en personalgrupp en gemensam upplevelse.